कॅप्जेमिनी कंपनी, मुंबई मध्ये भरती सुरु 2020.

Capgemini Company Mumbai Recruitment 2020 : कॅप्जेमिनी कंपनी, मुंबईमध्येSoftware Asset Managementपदांसाठीऑनलाईनपद्धतीनेअर्जमागविण्यातयेतआहेत.

पदाचे नाव : Software Asset Management

शैक्षणिक पात्रता : मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची Graduate पदवी आणि संबंधित विषयातील अनुभव.

अधिक माहितीसाठी : https://bit.ly/2JYghDa

Author: megabharti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *